Škola Moudrá sova – úvodní stránka2023-05-09T12:48:16+01:00

INSPIROVÁNO RODIČI, VEDENO PROFESIONÁLY

Malé kolektivy dětí v odděleních mateřské školy a nízký počet žáků ve třídách základní školy umožňují individuální přístup pedagogů k dětem a žákům naší školy.

Bc. Štaif Petr, DiS.
Bc. Štaif Petr, DiS.ředitel školy

Realizované projekty

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Příjemce dotace: Základní škola, mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o.

Název projektu: Společně se zlepšujeme III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022280

Období realizace: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2023

Z finančních prostředků v celkové výši 528.101,- Kč hradíme tyto aktivity

Mateřská škola:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro MŠ

Projektový den v MŠ

Základní škola:

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Kluby pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den v ZŠ

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NAŠE ŠKOLY?

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

PODÍVEJTE SE NA NĚKTERÉ Z NAŠICH AKCÍ A VÝLETŮ

Podívejte se, kam jsme spolu s dětmi vyrazili za poznáním.

Kontaktní informace

Studentská 312/65, 360 07 Karlovy Vary

Telefon: 353 034 600

Web: Moudrá sova

Přejít nahoru