Mgr. Mühlheimová Věra
Mgr. Mühlheimová VěraUčitelka 1. stupně

Ve školním roce 2021/22 realizuji výuku v pátém ročníku ZŠ.

Má studia:

 • Po ukončení Gymnázia v Karlových Varech jsem maturovala na SPgŠ K.V. v oboru vychovatelství,
 • v roce 2001 jsem dokončila studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
 • v roce 2012 jsem dále absolvovala rozšiřující studium Učitelství psychologie na ZČU v Plzni.

Má profesní praxe:

 • 2006 – 2021 Národní institut dalšího vzdělávání, po roce 2021 Národní pedagogický institut ČR, krajské pracoviště Karlovy Vary, metodik pro vzdělávání, garant studia KOŠVP, studia pedagogiky, SpAP, didaktických studií cizích jazyků, společného vzdělávání a úpravy ŠVP.
  • 2020 – 2021 Krajský koordinátor podpory nadání
  • 2014 – 2015 manažerka klíčové aktivity Nebojte se CLIL v projektu Cizí jazyky pro život –
  • 2012 – 2014 garant Studia pedagogiky v projektu Zvyšování kvalifikace pedagogů
  • 2009 – 2012 garant klíčových aktivit v projektu Cesta ke kvalitě (IPN)
 • 1994 – 2006 Základní škola náměstí Karla IV., Nejdek, učitelka na 1. stupni
 • 1993 – 1994 III. Základní škola, Májová ul., Ostrov, učitelka na 2. stupni
 • 1989 – 1993 Základní škola, Školní ul., Nová Role, vychovatelka ve školní družině
 • 1986 – 1989 SOU Spojů v Karlových Varech, vychovatelka v domově mládeže
 • 1983 – 1984 III. Základní škola v Chodově, učitelka na 2. stupně

Získané zkušenosti v kurzech dalšího vzdělávání ped. pracovníků:

 • Studium pedagogiky – kvalifikační studium
 • Jak na projekty z OP VK
 • Nové trendy ve výuce lyžování
 • Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
 • Efektivní komunikace
 • Využití grantů a projektů na základní a střední škole
 • Nové trendy ve výuce školního lyžování
 • Jak sestavit úspěšný projekt
 • Styly učení
 • Relaxační techniky – Ekoateliér
 • Školení poučených uživatelů – uživatelské ICT znalosti a dovednosti
 • Twist art
 • Projektové vyučování jako prostředek integrace vyučovacích předmětů
 • Preventivní program ve škole a jeho tvorba
 • Kurz instruktorů školního lyžování – základní
 • Kouzlo květin
 • Zkusíte učit své prvňáčky číst genetickou metodou?
 • Prevence SPU předškolním věku – HYPO
 • Certifikát o absolvování testu Z – základní ICT znalosti Z
 • Prezentace ředitele (učitele) – komunikační dovednosti
 • Jak pomoci dětem s lehkou mozkovou dysfunkcí
 • Kurz Windows + výukové programy
 • Základy práce na PC
 • Seminární kurz pro učitelky specializovaných tříd pro děti s poruchou čtení a psaní /vývojová dyslexie a dysortografie/

bude doplněno později