Po tři týdny v období hlavních školních prázdnin

Pro všechny kluky a holky od 6 do 14 let!

Severová Karolína
Severová KarolínaVedoucí školní družiny ZŠ

Pokud nechcete, aby vaše děti byly o prázdninách jen zavřené doma, seděly u televize, počítače a telefonu, máte možnost je přihlásit na náš příměstský tábor, kde zažijí spoustu legrace, výlety, hry, soutěže a exkurze.

Děti čekají turistické výlety s pohádkovými náměty po okolí – například výlet na Andělskou horu a Goethovu vyhlídku. Na téma pohádek bude motivovaná také návštěva místní střelnice. Výlet si uděláme také na exkurzi do místní vodárny a nedalekého Přírodního lanového centra Svatý Linhart, kde si děti mohou vyzkoušet své lezecké schopnosti pod vedením zkušeného instruktora. Neopomenutelné jsou také hry a soutěže, ve kterých si děti vyzkouší nejen svoji znalost pohádek a večerníčků, ale především vyzkouší svoji pohybovou zdatnost a spolupráci ve skupině.

Tábor se uskuteční s minimálním počtem 10 dětí. Počet míst omezen – maximálně 20 dětí!!

Přihlášky jsou k dispozici v budově ZŠ Moudrá sova nebo je rádi zašleme na váš e-mail.

Čas tábora: 8:00–16:30 hodin (pondělí – pátek)

Kde: Základní škola Moudrá sova; Keramická 92/6, Březová

Cena: 3000,- Kč / 2500,- Kč (děti s bydlištěm v obci Březová, děti docházející do ZŠ Moudrá sova – i nastupující do I. třídy ve šk. roce 2020/21)

Strava: 3x denně (dopolední a odpolední svačina; oběd)

Vedoucí tábora: Ing. Bc. Lenka Drbalová, Karolína Severová (vedoucí školní družiny ZŠ)

Kontakt: 353 034 600 – klapka 1 2

Email: karolina.severova@msmoudrasova.cz

Přihlášku doneste nebo zašlete do 15.4.2020 na adresu: ZŠ Moudrá sova, Keramická 92/6, 360 01 Březová

K přihlášce prosím přiložte kopii zdravotního průkazu dítěte.

Platba:

Zálohu 1000,- je nutné uhradit osobně v hotovosti do 30.4.2020. Tato záloha je nevratná v případě pozdějšího odhlášení dítěte z tábora*.

Doplatek platby za příměstský tábor je nutné uhradit osobně v hotovosti do 15.6.2020*.

* V období opatření COVID-19 se platby realizují individuálně dle pokynu školy. Další informace zjistíte na uvedeném telefonním čísle

PŘIHLÁŠKY NA TÁBOR STÁLE PŘIJÍMÁME!
Upozorňujeme však, že vzhledem k aktuální situaci se může termín tábora změnit nebo být úplně zrušen.