Severová Karolína
Severová KarolínaVedoucí školní družiny

V naší škole působím jako vychovatelka ve školní družině a učitelka českého jazyka ve 2. ročníku.

Zaměřuji se na individuální potřeby každého žáka. Mým cílem je učit žáky poznávat svět, rozvíjet jejich osobnost, estetické a kulturní hodnoty. Vždy se snažím vést žáky k tvořivosti a pozitivnímu vztahu jak k lidem, tak i k přírodě.

Ráda s dětmi hraji hry společenské, poznávací, pohybové, ale také hry, při kterých procvičujeme paměť. Velmi ráda mám pohyb, ke kterému se snažím přimět také naše žáky. Často tak vycházím s dětmi do okolní přírody a na hřiště, kde hrajeme míčové hry nebo také různě soutěžíme, závodíme.

Mám ráda také pěknou vlastnoruční výzdobu, proto často s žáky ve školní družině maluji nebo tvořím výrobky z různých materiálů, ale především z papíru. Nápadů je vždy spousta, stačí se rozhlédnout kolem sebe, zaměřit se na roční období nebo co děláme ve volném čase, jaké máme rádi zvířata, barvy a tak dál. Fantazii a kreativitě se meze nekladou!

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, gymnázium a VOŠ v Karlových Varech, konkrétně obor Pedagogické lyceum.

V rámci tohoto studia jsem se účastnila několika krátkodobých praxí na základních školách v Karlových Varech, i v jejich školních družinách. Přestože tyto praxe neměly dlouhé trvání, získala jsem díky nim mnoho cenných zkušeností, spoustu rad od zkušených kolegů a také mě to motivovalo k mému dalšímu vzdělávání se.

Po úspěšném dokončení studia na střední škole jsem začala studovat na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde studuji dodnes, a to obor Český jazyk a literatura a Společenské vědy.

Co se týká práce s dětmi, přínosem pro mou praxi mi bylo také vedení kroužku orientálního tance. Ve studiu Carpe diem v Karlových Varech jsem při studiu pracovala jako lektorka orientálního tance. Dále jsem také byla vedoucí oddílu příměstského tábora, který byl pořádaný vzdělávacím střediskem Tara v Karlových Varech a byl zaměřený na poznávací turistické výlety.

,,Použijte svůj úsměv, abyste změnili svět. Nenechte svět, aby změnil váš úsměv.“

Mezi mé zájmy vždy patřil a patří tanec, ráda také jezdím na kole a chodím na pěší výlety. Velmi často se tak vydávám na procházky do lesů nebo na vyhlídky a rozhledny, odkud je krásný výhled na okolí. Svůj volný čas ale především věnuji rodině.