Štaif Petr
Štaif PetrUčitel ICT

V naší škole zastávám místo jednatele společnosti a třídního učitele třetího ročníku. Po stránce odborné odpovídám za výuku žáků zejména v naukových předmětech (matematika, ICT), v oblasti výchovné spolupracuji s ostatními vyučujícími, školskou radou ZŠ a s Radou rodičů v MŠ.

 

Po absolvování Střední průmyslové školy v Ostrově jsem pokračoval ve studiu pedagogiky na Západočeské univerzitě v Plzni oborem fyzika a výpočetní technika pro 3. stupeň (střední školy). Studium jsem z osobních důvodů ukončil předčasně na konci 4. ročníku. V dospělosti jsem se ke studiu pedagogiky vrátil a postupně jsem úspěšně absolvoval Vyšší odbornou školu pedagogickou v Karlových Varech ve studijním oboru sociální pedagogika (zakončeno titulem DiS.) a dále Universitu Jana Ámose Komenského v Praze ve studijním programu speciální pedagogika (zakončeno titulem Bc.).

Jako učitel ICT čerpám ze své dlouholeté praxe. Působil jsem jako IT manažer IT v regionální firmě poskytující služby v oblasti sítí a internetu. Jsem také dlouholetým vývojářem internetových aplikací na bázi PHP/MySQL a také jsem dlouhodobě působil jako lektor v programech vzdělávání dospělých. Ve své pedagogické praxi jsem působil jako učitel ICT na 2. stupni ZŠ Truhlářská ve Staré Roli.

Po ukončení svého působení ve společnosti KVNET.CZ s.r.o., kterou jsem založil a vedl v období let 2003-2016 se nadále věnuji rozvoji a řízení našich škol Moudré sovy v Karlových Varech a Březové.

„Pokusme se v tomto uspěchaném světě plném úkolů a zaměřeném na výkon najít i chvilky pro sebe a umět si plnit také vlastní sny, protože tato vlastnost je důležitá pro naše duševní zdraví!“