Štaif Petr
Štaif PetrUčitel ICT

V naší škole zastávám místo jednatele a manažera společnosti a třídního učitele třetího ročníku. Po stránce odborné odpovídám za výuku žáků zejména v naukových předmětech (matematika, ICT), v oblasti výchovné spolupracuji s ostatními vyučujícími, školskou radou ZŠ a s Radou rodičů v MŠ.

Po absolvování Střední průmyslové školy v Ostrově se zaměřením na strojírenství jsem studoval Západočeskou univerzitu v Plzni – obor fyzika a výpočetní technika pro 3. stupeň (střední školy). Studium jsem ukončil předčasně ve 4. ročníku školy. V roce 2019 jsem úspěšně bsolvoval Vyšší odbornou školu pedagogickou v Karlových Varech ve studijním oboru sociální pedagogika, letos Universitu Jana Ámose Komenského v Praze ve studijním programu speciální pedagogika.

Jako učitel ICT čerpám ze své dlouholeté praxe. Působil jsem jako technik IT v regionální firmě, dále jako programátor webových aplikací, lektor vzdělávání dospělých a učitel ICT na 2. stupni ZŠ Truhlářská ve Staré Roli, vedl a provozoval jsem firmu KVNET.cz s.r.o. specializovanou na poskytování služeb – internet, webhosting, telefonní služby, zabezpečení budov, kamerové systémy apod. Firmu jsem v souvislosti se založením školy Moudrá sova v roce 2012 prodal.

„Pokusme se v tomto uspěchaném světě plném úkolů a zaměřeném na výkon najít i chvilky pro sebe a umět si plnit také vlastní sny, protože tato vlastnost je důležitá pro naše duševní zdraví!“