Mgr. Helena Grimmerová
Mgr. Helena GrimmerováŘeditelka školy

V naší škole zastávám místo ředitelky ZŠ a MŠ a zároveň třídní učitelky čtvrtého ročníku.
Po stránce odborné odpovídám za výuku žáků zejména v naukových předmětech (český jazyk, anglický jazyk, matematika), v oblasti výchovné pak spolupracuji s ostatními vyučujícími.

Preferuji metody činnostního učení, školy hrou a zapojení žáků do výuky. Věřím v koncept Komenského školy, používám ověřené metody výuky, které zaručují možnost vzdělávání žáků na dalších stupních školské soustavy.

Mám dobré organizační schopnosti, svou vizi dokáži účelně přenášet do pedagogické práce
a na kolegy ve výuce. Jsem kreativní, ráda vytvářím, kreslím, hraji na několik hudebních nástrojů a ráda zpívám.

Metodicky vedu koncepci školy v oblasti předškolního i základního vzdělávání (tvorba školních vzdělávacích programů, dokumentace školy, tříd, provozních úseků apod.), provázanosti ZŠ a školní družiny, spolupracuji s rodiči, se zřizovatelem a veřejnými institucemi. Zřizovateli poskytuji podklady pro nadřízené organizace, zprávy a aktuality
ke zveřejňování na webových stránkách. Organizačně zajišťuji prezentaci školy na veřejnosti. Zaznamenávám život školy do školní kroniky.

Na základě své dlouholeté praxe dobře znám jak provoz mateřské, tak i obou stupňů základní školy. Pracovala jsem na pozici učitelky I i II. stupně ZŠ, ředitelky MŠ, vychovatelky školní družiny, zástupce ředitele ZŠ pro 2. stupeň,  jako metodik cizích jazyků a vedoucí odboru školství MMKV.

Konzultační hodiny: každý den mezi 6:00 – 8:00

helena.grimmerova(zav)msmoudrasova.cz

Ve školství pracuji přes 30 let. Postupně jsem vystudovala tyto instituce: Gymnázium
v Ostrově nad Ohří, Střední pedagogickou školu v Karlových Varech – Učitelství pro mateřské školy, Západočeskou univerzitu v Plzni – Učitelství pro 1.stupeň ZŠ, rozšiřující studium anglického jazyka pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ (zakončené státní jazykovou zkouškou) a E-jazykovku v Karlových Varech v oboru studium ruského jazyka konverzační
metodou.

Dlouhodobě se dále vzdělávám, absolvovala jsem nespočet studijních programů, např. projektové vyučování v českém i cizích jazycích, výuka metodou CLIL, soubor seminářů emočního a sociálního rozvoje osobnosti, soubor workshopů Leadrem uvnitř, semináře optimální komunikace, stylů učení,  vedení a řízení třídy, aj. U Českého červeného kříže jsem absolvovala kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Jsem členkou kantorské hudební a pěvecké skupiny Silbegrim. Mám praxi také jako cvičitelka rytmické gymnastiky a aerobiku, baví mě sport a tanec. Ovládám anglický a ruský jazyk slovem a písmem. Mám řidičský průkaz sk. B.

„Píle, vlídnost, vstřícnost“