Mgr. Červencová Marcela
Mgr. Červencová MarcelaUčitel ZŠ
V naší škole působím jako třídní učitelka čtvrtého ročníku.

Vedu děti k mravnímu vědomí, společensky uznávaným hodnotám a podle toho s nimi také jednám. Snažím se být stále pozitivně naladěna a při hodnocení dětí se snažím vyhledávat a vyzvedávat především kladné momenty přinášející radost a povzbuzení v našich činnostech. Ve třídě se snažím vytvářet pozitivní klima, děti jsou pro mne partnery. Mám smysl pro humor.

Mám dobré organizační schopnosti, které umím využít při své každodenní činnosti. Působila jsem jako lektorka a vedoucí na příměstských táborech a volnočasových projektech pro děti, pracovala jsem jako animátorka a vedoucí animačních teamů u nás i v zahraničí. Ráda plánuji a organizuji zábavné, sportovní a vzdělávací programy pro děti i dospělé. Mám ráda sport a ke sportu se snažím vést i své žáky. Působila jsem jako lektorka aerobiku a tance.

Vystudovala jsem První české gymnázium v K. Varech a poté přírodovědně-humanitní a pedagogickou fakultu Technické univerzity v Liberci, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na specifické poruchy učení a chování.

Jako velký přínos pro mou praxi považuji studium na zahraniční univerzitě PHSG ve švýcarském Sankt Gallenu. Zde jsem měla možnost zhodnotit a přiučit se pedagogickým principům a přístupům ke vzdělávání zahraničních kolegů a vyzkoušet si práci učitele v cizojazyčné, multikulturní třídě.

Dále jsem se účastnila řešení grantového projektu Screening motorických schopností dětí.

Na toto téma jsem podrobněji navázala v mé diplomové práci Jemná a hrubá motorika u dětí předškolního a mladšího školního věku.

Získala jsem osvědčení o kurzu první pomoci.

Ovládám anglický a německý jazyk slovem a písmem.

„S úsměvem vždy dojdem dál!“