Mgr. Zemková Lenka
Mgr. Zemková LenkaUčitel základní školy

Tento školní rok působím v 1. třídě základní školy.

Ráda hraji na klavír, výtvarně tvořím, čtu knihy a volný čas nejraději trávím v přírodě.

Jsem kreativní, organizačně schopná, dokáži improvizovat a pružně reagovat na nově vzniklé situace. Preferuji partnerský vztah mezi učitelem a žákem, uplatňuji prvky respektující komunikace.

Snažím se ve třídě vytvářet pozitivní a přátelskou atmosféru. Chci, aby žáky učení bavilo, do školy se těšili, navazovali a prohlubovali svá přátelství a vztahy ve třídním kolektivu.

Studovala jsem obor Předškolní a mimoškolní pedagogiku na Střední pedagogické škole, Gymnáziu a VOŠ v Karlových Varech.

Jsem absolventkou Západočeské Univerzity v Plzni, kde jsem studovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V diplomové práci na téma Úroveň čtenářských dovedností žáků prvních tříd jsem se zabývala metodami výuky čtení a jejich srovnáváním.

Mám zkušenosti s hlídáním a doučováním dětí – převážně rusky mluvících.

Po absolvování střední školy jsem byla ve Švýcarsku v Ženevě jako au-pair. Během pobytu jsem studovala francouzský jazyk.

Mám dvě děti ve věku 3 a 6 let.

V létě se podílím na organizaci a vedení dětského tábora.

Získala jsem osvědčení o absolvování kurzu první pomoci.

Ovládám anglický a německý jazyk slovem a písmem a základy francouzského jazyka.

Všechno jde, když se chce.“

„Hra je radost. Učení při hře je radostné učení.“

J.A. Komenský