Mgr. Tůmová Pavla
Mgr. Tůmová PavlaUčitel I. stupně ZŠ

V naší škole působím jako třídní učitelka druhého ročníku.

S dětmi se nejraději věnuji hudebně pohybovým hrám a tvorbě výrobků z různých materiálů.

Konzultační hodiny:  úterý 12:30-13:30 , čtvrtek 12:00-13:00

pavlina.tumova(zav)msmoudrasova.cz

Vystudovala jsem První české gymnázium v Karlových Varech a poté Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na tělesnou výchovu. Po ukončení studia jsem působila jako učitel na ZŠ ve Staré Roli. Během své praxe jsem absolvovala jazykový kurz pro výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Ve své diplomové práci jsem se zabývala specifickými poruchami učení a jejich vlivem na vzdělání žáků na 1.stupni ZŠ.

Absolvovala jsem několik kurzů, např. kurz logopedické prevence, zdravovědy a první pomoci, program Metoda dobrého startu určený pro děti ve věku 5 – 6 let (nácvik správné výslovnosti českých hlásek, senzomotorická cvičení, trénink fonetického poslechu, počáteční čtení a psaní – koordinace ruky a oka). Mými koníčky jsou sport, mé děti, příroda a dobrá kniha.

Co tě nezabije, to tě posílí!