Petr Štaif, DiS.

Jako jednatel společnosti zakladatele škol Moudrá sova je mou hlavní náplní práce vedení školy po stránce manažerské. Úzce spolupracuji s ředitelkou školy, zástupci školy pro jednotlivé stupně školy, školní radou a rodičovskou radou školy.

Po stránce výuky se věnuji žákům ZŠ v rámci předmětu ICT a to počínaje třetím ročníkem I. stupně ZŠ.

Po vystudování SPŠ v Ostrově se zaměřením na strojírenství jsem studoval ZČU v Plzni, obor fyzika a výpočetní technika pro 3. stupeň – středních škol. Studium jsem však ukončil předčasně ve 4 ročníku školy.

V roce 2019 jsem úspěšně absolvoval Vyšší odbornou školu pedagogickou v Karlových Varech ve studijním oboru sociální pedagogika. Aktuálně studuji Universitu Jana Ámose Komenského v Praze ve studijním programu speciální pedagogika.

Jako učitel ICT mohu čerpat ze své dlouholeté praxe ve které jsem působil jako technik IT v regionální firmě, dále jako programátor webových aplikací, lektor vzdělávání dospělých a učitel ICT na II. stupni ZŠ Truhlářská ve Staré Roli.

V Karlových Varech jsem také vedl a provozoval přes 10 let úspěšnou IT firmu KVNET.CZ s.r.o. která se specializovala na poskytování připojení k síti internet, webhosting, telefonní služby, zabezpečení budov, kamerové systémy apod.

S ohledem na založení škol Moudrá sova v roce 2012 jsem svou telekomunikační činnost ukončil prodejem firmy.

Bude doplněno

Pokusme se v tomto uspěchaném světě plném úkolů a zaměřeném na výkon najít i chvilky pro sebe a umět si plnit také vlastní sny, protože tato vlastnost je důležitá pro naše duševní zdraví!