Magdalena Železná

V naší MŠ zastávám místo učitelky. S dětmi nejraději trávím čas v přírodě, připravuji pro naši třídu různé akce a výlety.

Studuji Západočeskou univerzitu v Plzni v oboru sportovní výchova záků.

Magda je zkušenou paní učitelkou, spolehlivou a vstřícnou k dětem. Svým malým svěřencům se snaží dát ze sebe to nejlepší a vštípit jim zásady slušného chování a být všímavým k životu kolem nás. Nejraději s dětmi tvoří a zkoumá přírodu.

 

Relaxuje v přírodě, je společensky čilá a v životě spokojená.

Umění žít je vědět jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena.