Árvová Jaroslava
Árvová JaroslavaZástupce ředitele školy

V naší škole zastávám místo zástupkyně ředitelky pro MŠ a zároveň třídní učitelky třídy Rybiček.

V oblasti výchovné pak spolupracuji s ostatními pedagogy MŠ.

Pomáhám ředitelce školy podílet se na  koncepci a vizi školy, spolupracuji se zřizovatelem a rodiči. Kromě přímé výchovné práce zajišťuji organizaci  záležitostí ohledně hladkého chodu MŠ. Zřizovateli a ředitelce poskytuji podklady pro zveřejňování informací a aktualit na webových stránkách. Organizačně zajišťuji prezentaci školy na portále MŠ a Facebooku.

Na základě své praxe od vzniku MŠ dobře znám provoz a podmínky naší MŠ.

Snažím se, aby v naší MŠ panovala přátelská atmosféra a bylo vytvořeno zdravé prostředí pro práci s dětmi.

Mám vřelý vztah k dětem, velkou míru empatie a umím si vytvořit ve skupině dětí příznivé sociální klima. Své organizační schopnosti, uplatňuji při organizování například Škol v přírodě (2x ročně), výletů do přírody a na zajímavá místa, různých akcí v průběhu školního roku – například besídek pro rodiče, Olympijských her, Pálení čarodějnic, Karnevalu, Lampionového průvodu, Soutěží pro rodiče a děti, Oslav MDD atd.

Jako třídní učitelka se snažím dětem denně připravit program, který je bude všestranně rozvíjet. Moje aktivity vycházející ze Školního vzdělávacího programu vedou děti k sebevědomí, aktivitě, seberealizaci a pozitivně rozvíjí všechny stránky jejich osobnosti. Při práci s dětmi mám nejraději dramatiku, hudebně pohybové činnosti, výtvarné a jiné tvořivé činnosti. Svůj smysl pro humor využívám při práci s dětmi, kolegy i rodiči.

Vystudovala SPgŠ Karlovy Vary v učebním oboru „učitelství pro MŠ„ a Univerzitu JEP v Ústí nad Labem v oboru vychovatelství. Jako učitelka MŠ pracuji již 25 let.

Jsem instruktorkou a vedoucí táborů pro děti a v naší MŠ pořádám dvakrát do roka tematicky zaměřené školy v přírodě.

Během své profesní praxe jsem mimo jiné absolvovala:

  • Logopedii pro děti předškolního věku,
  • Předškolní vzdělávání – základ pro zdravý a bezpečný život
  • Všestranný rozvoj dítěte v MŠ
  • Možnosti MŠ pro podporu dětí z jazykově odlišného prostředí
  • Cyklus seminářů Rozvoj komunikativních dovedností u dětí předškolního a školního věku
  • Akreditovaný seminář na téma Děti od dvou let v mateřské škole
  • Seminář Předškolní vzdělávání – základ pro zdravý a bezpečný život
  • Kurz první pomoci
  • Několikrát jsem byla táborovou vedoucí

Jaruška je usměvavé sluníčko našeho kolektivu.

Rozdává úsměvy svému okolí.

Není dne kdy by nebyla pozitivně naladěna.

Ráda s dětmi maluje, hraje s nimi divadlo, zpívá a hraje na kytaru.

Ráda cestuje a poznává všechny kouty Čech.

Je hokejovou fanynkou Baníku Sokolov! 🙂

Přítel je ten, kdo o nás ví všechno a má nás pořád stejně rád