V této části naleznete ceny školného, stravného a poplatku za návštěvy družiny základní školy

V této části naleznete ceny měsíční docházky dítěte do mateřské školy a výši stravného poplatku

JESLE

V této části naleznete ceny denní docházky dětí do jesliček, rozdělené podle počtu dnů docházky v týdnu 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝŠE ŠKOLNÉHO, STRAVNÉHO A POPLATKU ZA DRUŽINU

ŠKOLNÉ

22 000 Kč

ROČNÍ ŠKOLNÉ

Základní cena docházky


Pololetní platba


Nezahrnuje výlety


Nezahrnuje ustrojenost

Podat přihlášku do ZŠ

STRAVNÉ

76 Kč

ZA DEN

Denní stravní norma


Měsíční zálohová platba


Účtována reálná spotřeba


Zahrnuje stravu a nápoje

Podat přihlášku do ZŠ

DRUŽINA - PART TIME

60 Kč

ZA DEN

Sazba při neprav. docházce


Výuka anglického jazyka


Účtováno dle docházky


Odpolední svačinka zajištěna

Podat přihlášku do družiny

DRUŽINA - FULL TIME

35 Kč

ZA DEN

Sazba při měs. docházce


Výuka anglického jazyka


Účtováno paušálně (měsíc)


Odpolední svačinka zajištěna

Podat přihlášku do družiny

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM

0 Kč

ROČNÍ ŠKOLNÉ

Schvaluje zřizovatel školy


pro mimořádně nadané žáky (dop. ped-psych. poradny)


pro přestupující žáky s průměrným prospěchem do 1.2


v rozsahu 50% - 100% z ceny základního školného

Zažádat o udělení stipendia

MATEŘSKÁ ŠKOLA

VÝŠE ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO POPLATKU

ŠKOLNÉ (děti 3-6let)

36 000 Kč

ROČNÍ ŠKOLNÉ

Základní cena docházky


Čtvrtletní platby


Nezahrnuje výlety


Nezahrnuje ustrojenost

Podat přihlášku do MŠ

ŠKOLNÉ (děti 2-3roky)

36 000 Kč

ROČNÍ ŠKOLNÉ

Základní cena docházky


Čtvrtletní platby


Nezahrnuje výlety


Nezahrnuje ustrojenost

Podat přihlášku do MŠ

STRAVNÉ (děti 2-6let)

76 Kč

ZA DEN

Měsíční zálohová platba


Zahrnuje svačinky dop., odp.


Zahrnuje pitný režim


Zahrnuje hlavní jídlo a doplněk

Podat přihlášku do MŠ

DĚTSKÉ JESLE

VÝŠE ŠKOLNÉHO

2 DNY V TÝDNU

450 Kč

ZA DEN SJEDNANÉ DOCHÁZKY

Základní cena docházky


Zahrnuje stravné


Zahrnuje pitný režim


Měsíční platba sjednané docházky (1)


Neodchozené lze refundovat (2)

Podat přihlášku do jeslí

3 DNY V TÝDNU

420 Kč

ZA DEN SJEDNANÉ DOCHÁZKY

Základní cena docházky


Zahrnuje stravné


Zahrnuje pitný režim


Měsíční platba sjednané docházky (1)


Neodchozené lze refundovat (2)

Podat přihlášku do jeslí

4 DNY V TÝDNU

390 Kč

ZA DEN SJEDNANÉ DOCHÁZKY

Základní cena docházky


Zahrnuje stravné


Zahrnuje pitný režim


Měsíční platba sjednané docházky (1)


Neodchozené lze refundovat (2)

Podat přihlášku do jeslí

5 DNŮ V TÝDNU

390 Kč

ZA DEN SJEDNANÉ DOCHÁZKY

Základní cena docházky


Zahrnuje stravné


Zahrnuje pitný režim


Měsíční platba sjednané docházky (1)


Neodchozené lze refundovat (2)

Podat přihlášku do jeslí

(1) Sjednaná docházka vyjadřuje konkrétní dny, po které bude dítě do jeslí pravidelně v daném týdnu docházet. Zákonný zástupce dítěte je uvede na přihlášce dítěte do dětských jeslí vyznačením počtu a názvem konkrétních dnů v týdnu, ve kterých svému dítěti docházku do dětských jeslí závazně sjednává.

Měsíční úhrada sjednané docházky poté vyjadřuje součet počtu dnů násobených uvedenou denní cenou, ve kterých může škola na základě sjednaného plánu docházky péči dítěti poskytnout.

(2) Refundaci neodchozených dnů, ve kterých zákonný zástupce docházku dítěti závazně sjednal dle bodu (1), ale kterou ze závažných důvodů vymezených školou (školní řád školy) nemohl realizovat, škola refunuje slevou ve výši 25% z účtované částky v následujícím měsíci, po kterém nárok na tuto refundaci vznikl. Není-li uvedeno v řádu školy jinak, považuje se za závažný důvod nepřítomnosti dítěte v dětských jeslích lékařem doložená zdravotní obtíž, která trvala déle než 21 prac. dnů a kvůli které dítě nemohlo dětské jesle navštěvovat.

Krátkodobá nepřítomnost dítěte v jeslích z jiných důvodů než uvedených výše lze refundovat poskytnutím dodatečných dnů nad rámec závazně sjednané docházky, umožňuje-li tento způsob refundace aktuálně obsazená kapacita dětských jeslí. Na refundaci krátkodobé nepřítomnosti dítěte v dětských jeslích uvedenou v předchozí větě nemá rodič smluvní nárok.