Ve škole včera vládla potemnělá atmosféra.🎃💀Poslouchali jsme strašidelné příběhy a povídali jsme si o tradici Halloweenu a svátku Dušiček.🕯🕯🕯Následovalo dlabání dýní ve školce společně s rodiči 🗡🎃🎃🎃Všichni jsme si akci moc užili a těšíme na příště!