Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
v tomto měsíci (duben 2020) právě probíhá zápis žáků do 1. ročníků základní školy.

S ohledem na opatření v rámci pandemického šíření nemoci COVID-19 jsou žáci zapisováni korespondenčně. Více informací naleznete v menu ZÁPIS na webu školy.