Součástí naší mateřské školy jsou dětské jesle, které poskytují péči dětem od 1,5 roku. Mají vyhrazenu samostatnou třídu s vlastním zázemím. Prostor a vybavení jeslí je přizpůsoben potřebám nejmenších dětí.

Denní kapacita třídy dětských jeslí je 6 dětí. Provozní doba dětských jeslí je od 8 do 14:30 hodin. Děti do jeslí docházejí tak, jak bylo dojednáno se zákonnými zástupci při podání přihlášky. Hlavním cílem při práci s dětmi v jeslích je důraz na osvojení základních návyků a dovedností (oblékání, stolování a výkon základních hygienických potřeb – postupné odbourání používání dudlíků a plen). Třída je vybavena nábytkem a hračkami odpovídajícími věku dětí.

Pobyt v jeslích je pro dítě velkou změnou v jeho dosavadním životě. Přichází z rodiny, kde je středem zájmu a zde, v jeslích, se přirozenou cestou seznamuje s novými pravidly. Učí se novým vzorcům chování a přizpůsobuje se požadavkům většiny. Velmi důležité je působení vychovatelek a jednotné působení rodiny. Děti z jeslí se také postupně seznamují s dětmi z 1. oddělení MŠ a společně s nimi se účastní vybraných aktivit.