Naše mateřská škola každoročně pořádá školu v přírodě. Jednotýdenní pobyt je zpravidla organizován v krásném a zdravém prostředí Krušných hor. Tato akce je určena všem dětem, které jsou soběstačné (zvládnou delší odloučení od rodičů), a to zejména z předškolního, příp. prostředního oddělení MŠ. Každý pobyt ve škole v přírodě je jinak tematicky zaměřen a děti si ho vždy dosyta užijí.