Naše mateřská škola je zařízení otevřené nejen pro děti, ale i dospělé. Proto pořádáme akce určené pro společné sdílení a posilování vztahů mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a školou.

Jednou z možností je pořádání společných workshopů, pořádáme např. pouštění draků, lampionový průvod, veselé „dýňování“, tvoření vánočních a velikonočních dekorací, malování kraslic, soutěže o nejkrásnější tematický výrobek apod.