V souladu s výstupy ze školního vzdělávacího programu naší školy zařazujeme výuku anglického jazyka v oddělení nejstarších dětí v rámci druhé řízené činnosti 2x týdně. Využíváme říkadel, písní, pohybových her a poslechových aktivit.