Děti docházející do naší mateřské školy se neúčastní pouze vycházek při pobytu venku, ale také mnoha tematických výletů, např. do přírody (pozorování změn v rámci ročních dob), lázeňských lesů (obory na Linhartu), do Karlových Varů (naše krajské město s kolonádami a parky, divadlem).

Naši předškoláci každoročně navštěvují tenisovou miniškoličku v Gejzírparku v Březové. Nově se snažíme rodičům nabídnout i společné víkendové výlety s jejich dětmi a pedagogy školy.