Mgr. Luděk Haak
Mgr. Luděk HaakUčitel 1. stupně a vedoucí družiny

Školní družina je školské zařízení v příjemném, bezpečném a podnětném prostředí určeném pro zájmové vzdělávání žáků. Umožňuje dětem odpočinek, relaxaci, kreativní činnosti, pohybové dovednosti a další vzdělávání. Vede žáky k tvořivosti, rozvíjí jejich estetické vnímání a kulturní hodnoty. Podporuje pozitivní vztahy k lidem i přírodě, učí je chránit své zdraví, vzájemně komunikovat, spolupracovat, naslouchat, pomáhat si a respektovat druhé.

Činnosti ve školní družině jsou různorodé a vhodně doplňují dopolední výuku ve škole.

V rámci školní družiny škola provozuje i zájmové útvary, např. kroužek ruského jazyka a ICT, tělovýchovný kroužek, basketbalovou přípravku, čtenářský klub aj. Je zajištěna také výuka hry na hudební nástroj (spolupráce se ZUŠ Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou).

Školní družina připravuje své vlastní aktivity, účastní se společných projektů v rámci školy a také akcí pořádaných obcí. V rámci ŠD je stanovena doba pro psaní domácích úkolů.