Škola Moudrá sova – úvodní stránka2020-03-29T22:52:59+01:00

INSPIROVÁNO RODIČI, VEDENO PROFESIONÁLY

V malých kolektivech vidíme možnost rozvoje individuálního přístupu učitelů k dětem a žákům

Mgr. Grimmerová Helena
Mgr. Grimmerová Helenaředitelka školy

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NAŠE ŠKOLY?

Mateřská škola

Naším hlavním cílem v mateřské škole je výuka dětí v malých kolektivech kvalifikovanými pedagogy a s tím souvísející individuální přístup ke každému dítěti jak v oblasti péče, tak v samotém vzdělávání. Klademe důraz na jazykovou výchovu, rozvíjíme u dětí český jazyk jak po stránce správné výslovnosti, tak i samotnou kulturu vyjadřování. Poznáváme krásy českého jazyka formou pohádek a kulturního dědictví našich velikánů jako jsou B. Němcová, K.J.Erben, J.Lada, K.Čapek, F.Hrubín a spousta dalších. Neopomínáme ani dnes tak důležitou logopedickou prevenci u dětí, kterou provádíme jako šoučást jazykové výchovy učitelkami, které jsou v tomto směru kompetentní svým vzděláním na danou problematiku.

Protože jsme si vědomi potřebami současné doby, učíme děti základy anglického jazyka a tím obohacujeme jejich kulturní rozhled a povědomí o tom, že nejsme na světě sami již od útlého věku. U dětí v povinném předškolním vzdělávání, tedy v posledním roce před nástupem na školu základní, aplikujeme výuku anglického jazyka jako součást jazykové výchovy. Aby výuka probíhala efektivně, využíváme při ní jak poslechové činnosti, tak práci s učebnicemi pro danou věkovou skupinu dětí.

Veškerým pilířem předškolního vzdělávání je zdravý tělesný a psychický rozvoj dětí, získávání základních sociálních zkušeností a poznatků o životě kolem sebe. Výuku pojímáme ve formě hraní a her tak, aby její náplň byla co nejveselejší a zároveň přínosná a efektivní ve všech daných směrech rámcového vzdělávacího programu.

Věříme a snažíme se dělat vše pro to, aby stávající, společně s nově příchozími u nás našli to pravé, co hledají pro své děti. Děti aby u nás našly spokojenost, radost a těšení se z každého nového dne stráveného u nás.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

PODÍVEJTE SE NA NĚKTERÉ Z NAŠICH AKCÍ A VÝLETŮ

Prozkoumejte zázemí našich škol a podívejte se, kam jsme spolu s dětmi vyrazili za poznáním.

Kontaktní informace

Studentská 312/65, 360 07 Karlovy Vary

Telefon: 353 034 600

Web: Moudrá sova