Škola Moudrá sova – úvodní stránka2019-06-15T20:56:42+01:00
Loading...

INSPIROVÁNO RODIČI, VEDENO PROFESIONÁLY

V malých kolektivech vidíme možnost rozvoje individuálního přístupu učitelů k dětem a žákům

Mgr. Grimmerová Helena
Mgr. Grimmerová Helenaředitelka školy

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NAŠE ŠKOLY?

Naším hlavním cílem je výuka dětí v malých kolektivech kvalifikovanými pedagogy. Klademe důraz na jazykovou výchovu, logopedickou prevenci, rozvíjíme u dětí český jazyk, jak po stránce správné výslovnosti, tak i samotnou kulturu vyjadřování. Protože známe potřeby současné doby, učíme děti základy anglického jazyka a tím obohacujeme jejich kulturní rozhled a jejich povědomí o tom, že nejsme na světě sami.

Našim krédem se stala jazyková výchova, a to v pravém smyslu toho slova. Zabýváme se zejména rozvojem českého jazyka, správnou výslovností všech českých hlásek, kulturou vyjadřování, poznáváním krásy českého jazyka formou pohádek a kulturního dědictví našich velikánů jako jsou B. Němcová, K.J.Erben, J.Lada, K.Čapek, F.Hrubín a spousta dalších. Naši učitelé vystudovali řečovou výchovu a v MŠ se zabývají logopedickou prevencí, kterou provádí jako preventivní součást jazykové výchovy na MŠ.

Jako druhý cíl jsme si dali výuku anglického jazyka, který obohacuje kulturní rozhled dětí a jejich povědomí o tom, že nejsme na světě sami a potřebujeme se v nové multikulturní a technické společnosti dorozumět. Svět tabletů a počítačů nás nemine a jazykem těchto technických vymožeností je angličtina. Tak se do ní dáme.

Třetím cílem je zdravý a spontánní tělesný a psychický rozvoj dětí, jejich radost z prožitých malých zázraků  a rozvoj bohatého citového života. Aby jejich učení hrou bylo co nejveselejší a těšení se na školu nebralo konce.

Věříme, že se nám vše podaří a stávající, i nově příchozí u nás najdou to, co hledají pro své děti.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

PODÍVEJTE SE NA NĚKTERÉ Z NAŠICH AKCÍ A VÝLETŮ

Prozkoumejte zázemí našich škol a podívejte se, kam jsme spolu s dětmi vyrazili za poznáním.

Kontaktní informace

Studentská 312/65, 360 07 Karlovy Vary

Phone: 353 034 600

Web: Moudrá sova